ฝุ่น PM 2.5 และภัยเงียบที่มาพร้อมกัน

ทุกวันนี้อากาศที่เราหายใจเข้าไป มีฝุ่นควันที่ที่จมูกไม่สามารถคัดกรองได้ ปะปนเข้าสู่ปอดและอาจจะอันตรายส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ในภายหลัง vegus168 sure (more…)