โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ไม่ได้เกิดจากสุนัขกัดเท่านั้น

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ไม่ได้เกิดจากสุนัขกัดเท่านั้น

——–ufa โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส (Rabies  Virus) ที่พบได้ในสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนม และสามารถแพร่สู่สัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันได้ เช่นกับคน หมา แมว และสัตว์อื่นๆที่เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะเชื้อไวรัสตัวนี้มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน หากเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเดินทางแพร่กระจายไปตามเส้นประสาท และเข้าไปสู่สมอง 

และที่น่ากลัวที่สุดของโรคนี้คือ เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้  ต้องเสียชีวิตทุกราย แต่อย่างไรก็ตาม โรคนี้ก็วิธีการป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

 

—————โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้เกิดกับเฉพาะสุนัขเท่านั้น ufa  

ถึงจะได้ชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้า แต่โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสุนัขเท่านั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว ค้างคาว วัว ควาย หมู หนู กระแต ชะนี ลิง กระรอก ม้า แต่ส่วนมากจะพบในสุนัขมากที่สุดที่เป็นตัวแพร่เชื้อ ถึง 95% และแมวเป็นอันดับรองลงมา สามารถพบในพื้นที่เขตร้อน เช่นประเทศไทย เราจึงมักจะเคยได้ยินการประกาศจากทางภาครัฐให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้านในช่วงหน้าร้าน อากาศร้อน เชื้อนี้จะเกิดขึ้นมากที่สุดในหน้าร้อน 

 

—————สำหรับคนเลี้ยงสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ ควรจะนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนตามสัตวแพทย์แนะนำสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้นาน เพราะเชื้อนี้อาจจะแพร่มาสู่เราได้ และอย่าลืมว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ เมื่อเป็นแล้วจะต้องตายเท่านั้น เราจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนควรมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการพาสุนัขไปฉีดวัคซีน และไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกมาพื้นที่สาธารณะเพียงลำพังและอาจกัดหรือทำอันตรายกับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ 

 

—————จะทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขข่วนหรือกัด

โดยปกติแล้วเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าทางบาดแผล โดยการถูกกัด หรือสุนัขเลียตรงที่เป็นแผลเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะเข้าสู่ร่างกายได้

ดังนั้นเมื่อเราถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ให้รีบล้างทำความสะอาดโดยการใช้สบู่ล้างหลายๆครั้ง เพื่อให้เชื้อพิษสุนัขบ้านั้นหลุดออกไปตามน้ำ จากนั้นเช็ดแผลให้แห้ง และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดนไอโอดีน  ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้ออื่นๆ แทน และหากจะให้ปลอดภัย 100% จะต้องไปฉีดยากันเชื้อพิษสุนัขบ้า 

 

/ / /