อาการ “บ้านหมุน” แก้อย่างไร ?

หลายๆ คนน่าจะเคยประสบกับอาการบ้านหมุนกันมาบ้าง เนื่องจากเป็นอาการที่พบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอกัน

—————————–หากเกิดอาการบ้านหมุน หรือ อาการวิงเวียนศรีษะ (Vertigo) ผู้ที่มีอาการเหล่านี้จะไม่สามารถใชีชีวิตประจำวันได้อย่างปกตอ ไม่ว่าจะเป็น การออกไปทำงาน หรือการออกเรียนหนังสือไ วันนี้เรามีคำแนะนำที่จะช่วยบรรเทาอาการนี้มาฝากกัน

อาการบ้านหมุน คืออะไร?  ufa

—————————–สำหรับอาการ บ้านหมุน หรือ อาการวิงเวียนศรีษะ เป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่า สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรานั้นกำลังหมุนอยู่ ซึ่งสาเหตุก็มาจากปัญหาเกี่ยวกับหูชั้นในนั่นเอง  ufa โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease)

—————————–หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของอาการนี้กันมาบ้าง โดยอาการนี้ คือ ภาวะที่น้ำในหูของเราไม่เท่ากัน อาการนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อของเหลวสะสมตัวในหู ดังนั้น จึงทำให้ความดันในหูผิดปกตินั่นเอง ufa

หินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV)

—————————–อาการนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสะสมของแคลเซียมเกิดขึ้น หรือมีอนุภาคหลุดเข้าไปอยู่ในช่องหูชั้นในนั่นเอง ซึ่งอาการนี้ส่งผงให้หูส่งสัญญาณที่ผิดไปยัง สมอง ของเราจนกระทบต่อร่างกาย ทำให้เราเสียสมดุลของร่างกายนั่นเอง แต่อ่างไรก็ตาม สำหรับ BPPV ก็ยังคงไม่มีเหตุผลที่แน่ชัด แต่คาดว่าอายุที่มากขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้

เมื่อมีภาวะ “บ้านหมุน” แก้อย่างไร ?

—————————–อาการ บ้านหมุน นั้นในบางครั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปเองได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ที่อยู่ในภาวะอาการนี้หลากหลายกรณี ดังนั้น อาการบ้านหมุน จึงควรจะต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆ โดยขั้นตอนของการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการนั่นเอง ซึ่งแต่ละอาการก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป

/ / / /