ปะการังเทียม คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ปะการัง (Coral, Reef) คือสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในรูปแบบการจับกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธุ์ เช่น ปะการังสมอ ปะการังดาว ปะการังเขากวาง และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ในปัจุบันปะการังทั่วโลกถูกทำลายไปมากมายในทุกๆปี อันเนืองมาจากการทำประมง การดำน้ำที่ไม่ถูกต้อง การอนุรักษ์ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในปะการัง และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ซึ่งเกิดผลเสียให้ปะการังฟอกขาวและตายลง ส่งผลเป็นอย่างมากให้กับการแผ่ขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลที่ใช้แนวปะการังในการวางไข่ หาอาหาร และเลี้ยงดูตัวอ่อน

 

ปะการังเทียม (Artificial Reef) คือ การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ทะเล (บางคนเรียกว่า บ้านปลา) โดยการนำวัสดุที่คงทนแข็งแรงและทนต่อกระแสน้ำลงไปไว้ในน้ำ เพื่อให้ปลาและสัตว์ทะเลได้อาศัยเป็นที่อยู่ หลบภัย วางไข่ และหาอาหาร เป็นการจำลองสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลตามแนวปะการัง แต่ใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนนั่นเอง และการสร้างแนวปะการังเทียมนี้ จะต้องทำลายสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ด้วย วัสดุที่นิยมใช้เป็นปะการังเทียมมีหลายชนิด เช่น รถยนต์เก่า ตู้รถไฟเก่า ซากเรือ แท่งคอนกรีต และ ท่อปูนขนาดใหญ่ การนำปะการังเทียมลงไปไว้ในทะเล นอกจากจะช่วยเป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของสัตว์ทะเลแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ปะการังจริงสามารถก่อตัวขึ้นมาใหม่ และแพร่ขยายออกไป สร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ใต้ท้อง ทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งนั้นเอง vegus 168

 

ปะการังเทียม

 

ปัจจุบันมีการส่งเสริมและสร้างแนวปะการังเทียมขึ้นทั่วโลก ด้วยความคาดหวังที่จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล รวมถึงการอนุรักษ์สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากมายที่จำเป็นต้องอาศัยแนวปะการังในการดำรงเผ่าพันธุ์ … และทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดี

/ / /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *